Schadevergoeding

Op grond van artikel 89 Wetboek van Strafvordering heb je recht op schadevergoeding als de strafzaak is geëindigd zonder oplegging van een straf of maatregel. Heb je ten onrechte in voorlopige hechtenis gezeten en ben je vrijgesproken of is de zaak geseponeerd? Dan heb je recht op een schadevergoeding.

Neem contact op met mij


Ook als je niet in voorlopige hechtenis hebt gezeten, maar de zaak is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel, kun je gemaakte kosten voor de zaak als schadevergoeding indienen. Denk hierbij aan  advocaatkosten, maar ook de reiskosten, gederfde inkomsten. 

Ik kan hiertoe een verzoek indienen bij de rechtbank. Dit verzoek dien ik binnen drie maanden in te dienen. Ook voor de kosten voor het opstellen van dit verzoekschrift tot schadevergoeding na onterechte detentie of onterechte vervolging wordt er gewerkt met vaste vergoedingen aan de advocaat. Zo’n verzoekschrift tot schadevergoeding na onterechte detentie kan ik dan ook gratis voor je indienen.