Artikel 12 procedure

Klacht niet vervolging

Als de officier van justitie besluit om de zaak niet te vervolgen of af te doen met een transactie of strafbeschikking, terwijl belanghebbenden vinden dat de zaak voor de rechter moet worden gebracht, kan een klaagschrift hiertoe worden ingediend bij het Gerechtshof. Deze klaagschriftenprocedure kan ik voor je in behandeling nemen. Het indienen van zo’n klaagschrift wordt ook wel de artikel 12 procedure genoemd.

Neem contact op met mij

Hoe werkt een Artikel 12 Procedure?

Als ik de zaak aan het gerechtshof voorleg gaat het gerechtshof bekijken of klager/belanghebbende ontvankelijk is (is het verzoek binnen de gestelde termijn ingediend, is het gerechtshof bevoegd, enz.) vervolgens zal het hof (als het klaagschrift ontvankelijk wordt verklaard) het beklag inhoudelijk behandelen. Na de inhoudelijke behandeling kán het gerechtshof het beklag gegrond verklaren.

Als het beklag gegrond wordt verklaard betekent het dat het gerechtshof reden ziet om de zaak alsnog aan de rechter voor te leggen. Dit betekent dan nog niet dat de zaak in een veroordeling zal eindigen; hierover dient dan de rechter nog te beslissen. De officier van justitie zal in opdracht van het gerechtshof de zaak dan aanbrengen bij de rechtbank. Dan wordt de zaak alsnog bij de rechtbank behandeld.