Regulier Strafrecht

Onder Regulier Strafrecht vallen zaken zoals een uitnodiging voor verhoor, een OM-zitting of strafbeschikking, diefstal en geweldsdelicten, maar ook diefstal, verduistering, drugs, fraude en oplichting. Heeft u mijn hulp nodig bij één of meer van de onderstaande problemen? 

Neem contact op met mij

Uitnodiging voor verhoor

Heb je telefonisch of per post een uitnodiging gekregen om te worden verhoort, neem dan zo snel mogelijk contact met mij op. Je kunt met mij van te voren al overleggen over wat het plan van aanpak wordt.

Tijdens het verhoor is het verstandig om de advocaat het verhoor te laten bijwonen. Dit kan namelijk een verschil maken voor de uitkomst van de zaak.  

OM-zitting / Strafbeschikking

Een OM-zitting wordt behandeld door de officier van justitie en vindt plaats in een informele setting. De officier van justitie wil in zulke zaken vaak als strafbeschikking een geldboete, taakstraf of een ontzegging van rijbevoegdheid opleggen. Dit kan op basis van de wet OM-afdoening.  

Diefstal / Verduistering / Vermogensdelicten

Ik behandel ook zaken waar het gaat om verdenking van diefstal en/of verduistering. Diefstal is strafbaar gesteld in artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht. Er zijn verschillende vormen van diefstal.  

Gewelds – en levensdelicten

Met mijn jarenlange ervaring behandel ik ook veel gewelds- en levensdelicten. De straffen die voor geweldsdelicten worden opgelegd worden steeds hoger.

Drugs

De Opiumwet is een aparte wet die het in bezit hebben, handelen, telen/bereiden, in- en uitvoeren en voorbereiden van drugs/verdovende middelen strafbaar stelt. 

Fraude / Oplichting

Fraude is een vorm van bedrog. Indien zaken anders worden voorgesteld dan ze zijn om een (economisch) voordeel te halen is er sprake van fraude.  

Zedendelicten

Een zedendelict heeft te maken met seksualiteit. In artikel 239 t/m 254a van het Wetboek van Strafrecht zijn zedendelicten strafbaar gesteld. Bij zedendelicten moet worden gedacht aan verkrachting, aanranding, kinderporno, etc.