Bezwaar omzetting taakstraf

Heb je een brief ontvangen van het openbaar ministerie dat je je taakstraf niet naar behoren hebt uitgevoerd en dat de taakstraf wordt omgezet naar een gevangenisstraf? Neem dan zo snel mogelijk contact met mij op. Tegen deze omzetting kan namelijk binnen 14 dagen na ontvangst van die brief een bezwaarschrift worden ingediend. Zowel het indienen van het bezwaarschrift, alsook het vertegenwoordigen en bijstaan bij de behandeling van dit bezwaarschrift kan ik je bijstaan.