FIOD / Belastingfraude (Fiscaal strafrecht / financieel-economische delicten / fallissementsfraude)

Fraude is een vorm van oplichting. Belastingfraude houdt in dat je persoonlijk of je bedrijf (als belastingplichtige) opzettelijke fiscale verplichtingen niet nakomt.

Verdenking van belastingfraude kan nare gevolgen hebben voor jou, maar ook voor je bedrijf. Want In sommige gevallen kan een FIOD-inval plaatsvinden. Tijdens een inval komt de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) langs bij je bedrijf of bij je thuis. Er kunnen dan vragen worden gesteld en gevraagd wordt om gegevens en informatie, ook van klanten en leveranciers. Tijdens een FIOD-inval is het van belang om zo min mogelijk informatie te verstrekken en te wachten op een advocaat die hierbij helpt. Belangrijk is namelijk dat je verdachte bent en dus niet verplicht bent om antwoorden te geven op vragen. Wordt er een inval gedaan? Neem dan direct contact met mij op.  

Als een fiscaal delict wordt begaan dan kan een (hoge) vergrijpboete of (hoge) verzuimboete opgelegd  worden en de belastingdienst kan in overleg met het Openbaar Ministerie je strafrechtelijk vervolgen. Ook dan is het noodzakelijk direct contact op te nemen.