Overig Strafrecht

Onder Overig Strafrecht kunnen veel zaken vallen. Onder andere een bezwaar tegen het omzetten van een taakstraf, een weigering van teruggave inbeslaggenomen zaken of een weigering terruggave van een rijbewijs. Heeft u een vraag over strafrecht maar wordt deze niet benoemd op deze website. Neem contact met mij op om te kijken of ik u verder kan helpen.

Neem contact op met mij

Bezwaar omzetting taakstraf

Heb je een brief ontvangen van het openbaar ministerie dat je je taakstraf niet naar behoren hebt uitgevoerd en dat de taakstraf wordt omgezet naar een gevangenisstraf? Neem dan zo snel mogelijk contact met mij op.

TUL – tenuitvoerlegging Strafvonnis

Heb je een oproep ontvangen om te verschijnen voor de rechter omdat het openbaar ministerie voornemens is de opgelegde voorwaardelijke straf tenuitvoer te leggen omdat je één van de opgelegde voorwaarden hebt overtreden? Dan heb je recht op bijstand van een advocaat.

Weigering teruggave inbeslaggenomen zaken

Zijn er spullen in beslag genomen en heb je die niet teruggekregen? Of heb je bericht gekregen dat de politie of het openbaar ministerie de spullen niet wil terug geven?

Bezwaar weigering teruggave rijbewijs

Is je rijbewijs ingenomen en weigert het openbaar ministerie het rijbewijs terug te geven? Dan kan ik hiertegen bezwaar indienen bij de rechtbank en zal de rechter beslissen of je je rijbewijs terug moet krijgen.

Gratie

Gratie(verlening) is de vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel. Gratie wordt verleend door de Koning van Nederland. Gratie is mogelijk als de straf onherroepelijk is en nog niet is ondergaan. Wil je een verzoek tot gratie indienen? Of heb je hier vragen over? Ik kan je hierbij helpen.