OM-zitting / Strafbeschikking

Een OM-zitting wordt behandeld door de officier van justitie en vindt plaats in een informele setting. De officier van justitie wil in zulke zaken vaak als strafbeschikking een geldboete, taakstraf of een ontzegging van rijbevoegdheid opleggen. Dit kan op basis van de wet OM-afdoening.  

Als een strafbeschikking wordt geaccepteerd dan betekent dit een aantekening op het strafblad. We bespreken samen de zaak voor en ik ga mee naar de OM-zitting. We kunnen dan horen wat de officier van justitie als strafbeschikking voorstelt. Deze beschikking kan worden geaccepteerd, maar deze ka ook worden geweigerd als we het er niet mee eens zijn.

Door het weigeren van een strafbeschikking wordt de zaak voorgelegd bij de strafrechter. Deze zal dan over de zaak beslissen. Als je een oproep ontvangt voor een OM-zitting, raad ik aan zo snel mogelijk contact op te nemen.