Uitnodiging voor verhoor

Heb je telefonisch of per post een uitnodiging gekregen om te worden verhoord, neem dan zo snel mogelijk contact met mij op. Je kunt met mij van te voren al overleggen over wat het plan van aanpak wordt.

Tijdens het verhoor is het verstandig om de advocaat het verhoor te laten bijwonen. Dit kan namelijk een verschil maken voor de uitkomst van de zaak.  

Wanneer je mij tijdig benadert, kan ik de zaak voorbespreken en hebben we de tijd om de verdedigingsstrategie te bepalen. Mijn advies is om altijd te proberen om een advocaat bij het politieverhoor aanwezig te laten zijn.