Weigering teruggave inbeslaggenomen zaken

Zijn er spullen in beslag genomen en heb je die niet teruggekregen? Of heb je bericht gekregen dat de politie of het openbaar ministerie de spullen niet wil terug geven? In sommige gevallen kan dan een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank en kan de rechter worden gevraagd een beslissing te nemen hierover. Een klaagschrift wordt dan in een Raadkamer zitting behandeld. Het indienen van het klaagschrift kan ik voor je doen.