Diefstal / Verduistering / vermogensdelicten

Ik behandel ook zaken waar het gaat om verdenking van diefstal en/of verduistering. Diefstal is strafbaar gesteld in artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht. Er zijn verschillende vormen van diefstal. Hierbij kun je denken aan verdenking van diefstal met braak, winkeldiefstal, zakkenrollen, diefstal met geweld (beroving), etc.

Verduistering is strafbaar gesteld in artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht. Verduistering is een goed, anders dan door een misdrijf verkregen, in bezit hebben. Word je verdacht van verduistering neem dan contact op met ons, want mr. Jolien Klomp is een gespecialiseerde advocaat strafrecht en zal in het gehele proces bijstaan.