Bijzonder Strafrecht

Onder Bijzonder Strafrecht kunnen zaken vallen zoals cybercrime, belastingfraude, faillissementsfraude, verkeersdelicten, economische delicten en meer. Heeft u mijn hulp nodig bij één of meer van de onderstaande problemen? 

Neem contact op met mij

Cybercrime

Onder cybercrime wordt vaak verstaan: “misdrijven die met een computer gepleegd worden”. Het gebruik van ICT moet een wezenlijke rol spelen bij het misdrijf.

FIOD / Belastingfraude 

Fraude is een vorm van oplichting. Belastingfraude houdt in dat je persoonlijk of je bedrijf (als belastingplichtige) opzettelijke fiscale verplichtingen niet nakomt.

Verkeersdelicten

Bij verkeersdelicten wordt er onderscheid gemaakt tussen lichte en zware verkeersdelicten. Als een lichte verkeersovertreding wordt begaan dan wordt de zaak vaak afgedaan met een boete. Voorbeelden van lichte verkeersovertredingen zijn: door rood rijden, fout parkeren, snelheidsovertreding, zonder gordel rijden, etc.

Economische delicten

Artikel 1 van de Wet op de economische delicten (WED) beschrijft wat onder economische delicten valt.  Zoals bijvoorbeeld overtredingen of misdrijven op grond van de Wet Dieren, Luchtvaartwet, Telecommunicatiewet,  het Vuurwerkbesluit, de Wet milieubeheer, de Wet natuurbescherming en de Wet op de Kansspelen, etc.

Ontnemingsvorderingen wederrechtelijk verkregen voordeel 

De ontnemingsvordering is bedoeld om wederrechtelijk verkregen voordeel van een verdachte af te pakken. Indien het openbaar ministerie vermoed dat er geld is verdiend met criminele activiteiten, dan kan op basis van een ontnemingsvordering dit geld worden teruggevorderd. In de volksmond ook wel de afpakregeling genoemd.