Voorarrest en beperkingen! Help, En nu?

Soms zitten cliënten van mij in alle beperkingen. Wat houdt dit nu precies in?

Als een cliënt in voorarrest zit, kunnen beperkingen worden opgelegd. Deze beperkingen worden opgelegd in opdracht van de officier van justitie. Er zijn verschillende soorten beperkingen:

- Geen persoonlijk contact met medeverdachten

- Geen brieven versturen naar anderen 

- Geen telefonisch contact met anderen

- Mediabeperkingen (geen tv of radio)

Als aan iemand dus alle beperkingen zijn opgelegd gelden alle hiervoor genoemde beperkingen.

De beperkende maatregelen gelden niet voor het contact met mij. Mijn cliënt heeft altijd het recht om vrij contact te hebben met zijn advocaat, ook al zit cliënt in beperkingen.

Voor cliënten is dit heel erg ingrijpend. In de praktijk betekent dit dat een cliënt wordt aangehouden en indien er direct alle beperkingen worden opgelegd, er geen contact mag zijn met familie, vrienden en medegedetineerden.

Dit betekent in een huis van bewaring dat de verdachte (want als je in voorarrest zit ben je een verdachte) +/- 23 uren op cel doorbrengt en met niemand anders contact mag hebben dan met zijn advocaat. Hij mag niet meedoen aan de activiteiten in het huis van bewaring, niet sporten e.d. Hij mag enkel één uur per dag luchten. Cliënten vinden het vaak het meest moeilijk dat ze ook helemaal geen contact mogen hebben met familie.

Ook ik als advocaat ben dan gebonden aan de opgelegde beperkingen. Dit betekent dat ik met niemand inhoudelijk over de zaak of het onderzoek mag praten, dus ook niet met familie. In de meeste gevallen mag ik zelfs niet aangeven waarvan cliënt wordt verdacht en ook naasten mogen dit dan niet weten. Ook mag ik niet aan familie en vrienden uitleggen wanneer ik verwacht dat cliënt vrijkomt en of andere dingen met hen bespreken. Voor familie en vrienden is dit vaak ook erg vervelend. Alle vragen die zij hebben, mag ik op dat moment niet beantwoorden. Dit bespreek ik altijd met de familie en geef ook aan dat, zodra de beperkingen zijn opgeheven ik dit zal aangeven.

Het bevel beperkingen wordt opgelegd door de officier van justitie Normaliter dien ik erg snel een bezwaarschrift in tegen de opgelegde beperkingen. De detentie is al zwaar, maar als je ook nog eens 23 uur per dag op cel moet doorbrengen, met niemand contact mag hebben, zelfs niet met je familie of vrienden, is het natuurlijk helemaal heftig. Het bezwaarschrift wordt dan behandeld in een Raadkamer zitting. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard worden de beperkingen opgeheven.

Heb je te maken met het adolescentenstrafrecht? Heb je een dagvaarding ontvangen waarin de officier van justitie aangeeft voornemens te zijn een straf uit het jeugdrecht toe te passen? Ik ben gespecialiseerd in het strafrecht en heb al meerdere zaken behandeld met betrekking tot het adolescentenstrafrecht. Voor vragen kun je altijd contact met me opnemen.