Rechtbanken, voortgang erin houden!

Afgelopen week las ik een nieuwsartikel van de NOS dat 80% van de rechtszaken nog steeds doorgaat. Maar mijn persoonlijke ervaring is anders. Vanaf het moment dat begin maart de eerste Corona maatregelen hun intrede deden is mijn agenda wat rechtszaken betreft grotendeels leeg geveegd. Maar de geluiden om rechtszaken, in aangepaste vorm, door te laten gaan worden steeds luider. Want de achterstand, die toch al groot was, loopt in razend tempo op. En voor cliënten is het leed vaak groot als een rechtszaak lang op zich laat wachten.

Spoedeisende zaken

Op dit moment worden alleen de meest urgente zaken afgehandeld. Dat geldt bijvoorbeeld voor cliënten waarvan de termijn van de voorlopige hechtenis wettelijk niet overschreden mag worden. De zittingen voor dit soort spoedeisende zaken worden nu via video-verbinding (ik op kantoor) en telefoon (cliënt vanuit de penitentiaire inrichting) afgehandeld. En dat zou ook prima voor andere zaken kunnen. Tenslotte werkt kantoorwerkend Nederland inmiddels ook zonder veel problemen vanuit huis. Waarom zou dat voor de advocatuur dan niet kunnen? Ook zittingen bij een rechtbank lijken me mogelijk als alleen de hoogstnoodzakelijke medewerkers aanwezig zijn en er voldoende afstand wordt gehouden. Zittingszalen zijn daar groot genoeg voor.

In kou laten staan

Maar de rechtbanken zijn al wekenlang gesloten en rechtszaken liggen stil. En dat is niet alleen rampzalig voor de toch al aanwezige achterstand, maar ook voor rechtzoekenden die we in de kou laten staan. Ik noem maar een cliënt die wacht op een inhoudelijke behandeling van zijn zaak en hoopt op teruggave van zijn rijbewijs. Dat is niet spoedeisend, maar veroorzaakt wel leed. Dus ik hoop dat Henk Naves, voorzitter van de Raad van de Rechtsstaat, zijn belofte om de komende weken de capaciteit uit te breiden nakomt. Anders ben ik bang dat de hele boel dichtslibt.

In aangepaste vorm

Inmiddels heb ik wel het redelijk positieve nieuws ontvangen dat vanaf 7 april jl. de rechtspraak meer zittingen zal laten doorgaan, en niet alleen de meest urgente zaken. Uiteraard binnen de mogelijkheden die er op dit moment zijn. Voor het strafrecht zijn de regels voor de komende weken ook iets gewijzigd; uitgangspunt is dat bij de behandeling van strafzaken advocaten ‘in principe fysiek aanwezig’ zijn, tenzij ze zelf aangeven de zitting digitaal te willen bijwonen. Dit is nogmaals benadrukt door ministers Grapperhaus en Dekker in een Kamerbrief, waarin ze de uitbreiding van het aantal rechtszaken in corona-tijden hebben toegelicht. Goed nieuws vind ik!

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De advocatuur moet toch anno 2020 ook de switch naar online dienstverlening kunnen maken en/of alternatieven kunnen bedenken! Ik vind dat we die maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.