Een ISD maatregel, wat is dat?

Een tijdje geleden stond er een artikel in de Tubantia over een cliënt van Jolien en dat aan hem de ISD-maatregel was opgelegd. Hebben jullie enig idee wat de ISD-maatregel inhoudt? In deze blog geeft advocaat stagiaire Kaylee uitleg.


ISD-maatregel 

De ISD-maatregel staat voor ‘Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders’. Op grond van deze maatregel kunnen stelselmatige meerderjarige daders, geplaatst worden in een inrichting die specifiek voor hun bestemd is. Het gaat hierbij dan om daders die door het plegen van reeksen relatief lichte delicten toch veel overlast en onveiligheid veroorzaken. 

De mogelijkheid tot het opleggen van een ISD-maatregel is neergelegd in artikel 38m (e.v.) Wetboek van Strafrecht. Dit artikel geeft een aantal voorwaarden wanneer een ISD-maatregel opgelegd mag worden door de rechter. Zo moet het gaan om een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en moet de verdachte in de vijf jaren voorafgaand aan het feit ten minste driemaal eerder onherroepelijk zijn veroordeeld. Onherroepelijk houdt in dat de uitspraak definitief is en dat er geen beroep meer kan worden ingesteld.

Ook moet er bij de oplegging ernstig rekening mee worden gehouden dat er een reële kans bestaat dat de verdachte wederom een misdrijf zal begaan. Daarnaast moet de ISD maatregel geëist worden door de officier van justitie en moet er een advies zijn, van bijvoorbeeld de reclassering, over de noodzakelijkheid van de maatregel. Tot slot mag de verdachte niet volledig ontoerekeningsvatbaar zijn. 


Grote impact 

De duur van een ISD-maatregel betreft minimaal één jaar en heeft een maximum van twee jaar. In de meeste gevallen wordt de ISD-maatregel gelijk voor twee jaar opgelegd. Dit houdt in dat voor een reeks relatief lichte delicten toch een flinke vrijheidsbenemende straf kan worden opgelegd. 

Het doel van de ISD-maatregel is een gedragsverandering te realiseren bij stelselmatige daders. Het patroon van vastzitten, vrijkomen en weer vast komen te zitten wordt geprobeerd doorbroken te worden. De officier van justitie stelt zich vaak op het standpunt dat een periode van twee jaar nodig is om een gedragsverandering teweeg te brengen bij de stelselmatige daders. 

Wanneer een ISD-maatregel wordt opgelegd kan daarnaast niet een gevangenisstraf worden opgelegd. Als de rechter namelijk van oordeel is dat een ISD-maatregel opgelegd moet worden, dan moet de dader ook zo snel mogelijk met de behandeling starten. 

Mogelijkheden 

Gezien de grote impact die de vrijheidsbeneming van de ISD-maatregel heeft, is het belangrijk dat er door een strafrecht advocaat een goed verweer wordt gevoerd tegen de oplegging van een eventuele ISD-maatregel. Wordt de ISD-maatregel na het voeren van het verweer alsnog opgelegd dan bestaat de mogelijkheid tot het doen van een verzoek tot tussentijdse beëindiging door ons als strafrechtadvocaat. Let wel op: dit verzoek kan niet altijd direct gedaan worden en kan ook niet onbeperkt gedaan worden. 


Meer weten over dit onderwerp?

Heb je vragen over deze blog of heb je hulp nodig van een strafrecht advocaat bij een aan jou opgelegde straf of maatregel? Of zoek jij een advocaat in Enschede? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.